Moodulmajad on ehitustehnoloogia, mille korral jaotatakse maja ruumiliselt erinevateks osadeks. Neid osasid nimetatakse mooduliteks ehk ruumelementideks. Ruumelendi võib moodustada eraldi
elamispinna või ollaüks osa terviklikkust majast. 
Moodultehnoloogia võimaldab tehase tingimustes teostada hoone eriosade ning 90% sise- ja välisviimistluse töödest. 
Seejuures jälgime hoolikalt kvaliteeti, efektiivsust ning lõpptoote energiatõhusust.


Tehaseses toodetavad/teostatavad moodulite osad:
- põrandaelemendid
- seinaelemendid (välis-ja siseseinad);
- vahelae elemendid/katuse elemendid;
- terassi elemendid;
- ehitusdetailid (liimpuit, teras);
- eriosad ( elekter, veevarustus, kanalisatsioon, ventilatsioon ja küte)

- 90 % sise- ja välisviimistlusest
Toote kvaliteet:
Moodulmaja konstruktsioonide kvaliteedi tagamine:
- põhjalik projekti ettevalmistus(projektijuhtimine ja projekteerimine);
- kvaliteetse ja tugevussorteeritud puidu kasutamine;
- sertifitseeritud ja tunnustatud ehitusmaterjalide kasutamine
- märgade ruumide ja kommunikatsioonide (veevarustuse, elektri, kanalisatsiooni, ventilatsiooni) kvaliteedi kontroll
- tehases toodetud elementide kvaliteedi kontroll
- ilmastikukindluse tagamine kuni hoonekarbi valmimiseni;

Lõpptoote kvaliteet:
- moodulite paigaldamine, rihtimine, kinnitamine ja katmine vihma kaitseks;
- kommunikatsioonide ühenduste kvaliteetne teostamine ja kontroll;
- järelvalve teostamine paigalduse üle ja dokumenteerimine;
- hoone õhutiheduse tagamine;
- konstruktsioonide ehitusfüüsikalise toimivuse tagamine